មើលវីដេអូរឿងភាគតាមតម្រូវការ និងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប តាមរយៈទូរសព្ទដៃចល័ត និង iPads របស់អ្នក!

Watch Video On Demand dramas and Cable TV channels on your mobile phones and iPads!

រួមទាំងប៉ុស្តិ៍រឿងភាគលេខ ៦ ៩ និង ១០ និងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបបរទេសក្នុងតម្លៃចាប់ពី ២.៩៥ ដុល្លារ ក្នុង ១ ខែ

including PPCTV Drama 6, 9, 10 and foreign Cable TV channels

all for a flat fee starting fromUS$2.95 per month


process 2


មើលវីដេ​អូ​​​តាម​តម្រូវ​ការ​​

Video On Demand (VOD) STREAMING

ទស្សនា​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ភាគ​ល្បីៗ​ដែល​បញ្ចាំង​ក្នុង​ប៉ុស្ដិ៍​ទូរទស្សន៍ CTV 8 HD និង​ PPCTV។

Catch some of the Blockbuster dramas as they are broadcasted on CTV 8 HD and PPCTV channels.


process 3


មើល​ប៉ុស្ដិ៍​ទូរទស្សន៍​ខ្សែ​កាប​របស់​ PPCTV ដោយ​ផ្ទាល់​តាម​​អ៊ីន​ធឺណេត​តាម​រយៈ​ទូរសព្ទ​​ដៃ​របស់​លោក​អ្នក

PPCTV Cable TV Channels LIVE TV STREAMING in your hand

បើអ្នកចង់ទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគផ្តាច់មុខ និងថ្មីៗក្នុងប៉ុស្តិ៍ជាច្រើនរបស់ PPCTV ឥឡូវនេះជាឱកាសល្អសម្រាប់មើលប៉ុស្ដិ៍ភីភីស៊ីធីវីលេខ 1, 6, 9 និងលេខ 10 ដោយផ្ទាល់ក្នុងទូរសព្ទដៃ និងថាប្លិតរបស់អ្នក!

If you prefer to watch exclusive and latest dramas on PPCTV channels, now you have the chance to watch PPCTV 1, 6, 9 and 10 channels directly on your mobile phones and tablets!


process 2


មើលប៉ុស្ដិ៍ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបបរទេសដោយផ្ទាល់តាមអ៊ីនធឺណេត

Foreign Cable TV Channels LIVE TV STREAMING

ដោយគ្រាន់តែជាវកញ្ចប់សេវាកម្មទូរទស្សន៍ខ្សែកាប អ្នកនឹងអាចមើលប៉ុស្ដិ៍ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបបរទេសល្បីៗតាមរយៈទូរសព្ទដៃរបស់អ្នក។

By paying for the Foreign Cable TV channels package, you will be able to watch some of the selected premium Foreign Cable TV channels by streaming to your mobile devices!